Chức năng chính

  • Chạy trên môi trường Autodesk Civil 3D
  • Cho phép thiết kế tất cả các loại đường giao thông trong và ngoài đô thị bao gồm cả hệ thống thoát nước, nút giao đồng mức
  • Kết xuất bản vẽ báo cáo theo tiêu chuẩn Việt Nam
  • Thư viện trắc ngang đa dạng, phong phú. Mọi yêu cầu thay đổi trên trắc ngang điển hình sẽ tự động cập nhật, thay đổi thiết kế tuyến đường và khối lượng các hạng mục tính toán
  • Hỗ trợ TCVN và AASHTO để đáp ứng nhiều loại dự án khác nhau
  • Nova TDN 2015 có thể :

          - Phát hiện xung đột và hạn chế lỗi trong thiết kế.
          - Tính khối lượng chính xác hơn với phương pháp tính linh hoạt.
          - Đánh giá mức độ ảnh hưởng và tác động.
          - Hỗ trợ lập tiến độ thi công: kết xuất dữ liệu trực tiếp sang phần mềm lập kế hoạch thi công của HarmonySoft : SmartBid và SmartBid Pro
          - Kết xuất dữ liệu trực tiếp sang phần mềm VDC Explorer (công cụ quản lý, trình diễn mô hình BIM)

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.