Không có ảnh
STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
1 Tuyển gấp 2 lập trình C/C++ 14/10/2015 - 14/11/2015 Hà Nội
2 Tuyển lập trình C#.Net Từ ngày 12/08/2015 đến ngày 12/09/2015 Hà Nội
3 Tuyển lập trình C/C++ Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 16/07/2015 Hà Nội
4 Tuyển lập trình C#.Net Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 16/07/2015 Hà Nội
5 Nhân viên kinh doanh 30/11/2014 Hà Nội
6 Tuyển nhân viên kinh doanh 1/4/2014 Hà Nội
7 Tuyển dụng lập trình viên
8 Tuyển dụng lập trình viên
9 Tuyển lập trình viên C++ 30/6/2013 hà nội
© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.