Phần mềm tính toán khối lượng khai thác mỏ

Là công cụ chuyên dùng để tính toán tổng khối lượng, khối lượng khoáng sản và hỗ trợ lập kế hoạch khai thác của các mỏ lộ thiên.

Đối tượng sử dụng

Các công ty khai thác khoáng sản

Chức năng chính

  • Lấy dữ liệu địa hình đầu kỳ và cuối kỳ của TOPO
  • Lập trục mặt cắt tính khối lượng
  • Lập nhiều hệ trục tính toán, mỗi hệ trục có thể chia nhiều lô với các hướng trục tính toán khác nhau.

- Vẽ hệ trục mặt cắt thể hiện đường địa hình đầu kỳ, cuối kỳ

- Cho phép lựa chọn công thức tính toán khối lượng

- Đánh dấu lộ vỉa trên bình đồ và mặt cắt

- Chia mức tính theo độ sâu khai thác

- Tính toán lập bảng khối lượng theo tổng khối, theo các mức hoặc theo 1 mức

- Các kết quả tính toán có thể cập nhập khi có hiệu chỉnh

- Tính toán tách than, phân loại than

- Lu mặt cắt, cho phép tính toán khối lượng trong nhiều kỳ

- Trợ giúp lập kế hoạch khai thác

- Đa dữ liệu đường kế hoạch từ mặt cắt lên bình đồ

- Hỗ trợ chèn nối địa hình, kiểm tra những điểm có cao độ bằng 0

- Tính toán và kết xuất bảng tổng hợp khối lượng kế hoạch

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.