Phần mềm quản lý dòng tiền dự án

SmartBuild-Finance tích hợp các công cụ như một quyển sổ quỹ điện tử giúp bạn quản lý tài chính công trường đang thi công. Đồng thời, phần mềm còn trợ giúp nhà thầu hoạch định và quản lý tài chính nhiều dự án, từ đó đưa ra những quyết định phân bổ tài chính hợp lý cho các nhu cầu khác nhau của các công trường.

Đối tượng sử dụng

Cán bộ kế toán công trường của nhà thầu.

Chức năng chính

- Lập kế hoạch thanh toán theo các hợp đồng cung ứng vật liệu, nhân công, máy, hợp đồng thầu phụ của một hoặc nhiều dự án;
- Theo dõi việc thu chi đã thực hiện;
- Lập kế hoạch thu chi cho tương lai;
-Cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình thu chi của dự án thông qua các biểu đồ phân tích;
- Kết nối với SmartBuild để thành giải pháp quản lý dự án tổng thể trên công trường.

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.