Phần mềm quản lý dòng vật tư

SmartBuild Supply hỗ trợ nhà thầu tổng hợp, phân tích và quản lý quá trình cung ứng nhu cầu vật tư cho nhiều công trường.

Đối tượng sử dụng

Cán bộ vật tư, cán bộ kế hoạch của nhà thầu.

Chức năng chính

- Tổng hợp nhu cầu vật tư gửi lên từ công trường;
- Phân tích khả năng cung ứng;
- Lập kế hoạch đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng từ công ty đến công trường;
- Quản lý quá trình cấp vật tư thực tế, quản lý khối lượng tồn kho;
- Báo cáo xuất nhập vật tư.

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.