Hệ thống quản lý qui hoạch, xây dựng đô thị

Bên cạnh việc tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp GIS tổng thể như: tạo lập CSDL GIS, công cụ thiết lập bản đồ số ..., Hài Hòa còn tập trung nghiên cứu các giải pháp GIS ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý đô thị, qui hoạch

Đối tượng sử dụng

Các cơ quan Nhà nước, chuyên ngành, nhà đầu tư bất động sản cũng như tra cứu thông tin của cộng đồng dân cư

Chức năng chính

Thông qua các công cụ như Atlas qui hoạch, tra cứu thông tin bản đồ qua web (web GIS) ... người dùng hoàn toàn có thể hiển thị các lớp dữ liệu theo chuẩn GIS và tra cứu các thông tin thuộc tính đi kèm tương ứng. Các dữ liệu GIS đã được mã hóa có thể kết nối với các CSDL quản lý khác để trao đổi hoặc liên kết thông tin một cách dễ dàng.

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.