Phần mềm Topo

Là công cụ chuyên dụng để biên vẽ bản đồ địa hình và bản đồ giải thửa tỷ lệ lớn có cấu trúc phục vụ chuyên ngành quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, địa chính, khai thác mỏ...

Đối tượng sử dụng

Các công ty khảo sát địa hình

Chức năng chính

- Nhập số liệu từ sổ đo ( thuỷ bình, kinh vĩ )

- Đọc số liệu từ máy toàn đạc điện tử

- Nhập số liệu dạng tuyến

- Bình sai lưới mặt bằng và lưới độ cao.

- Xây dựng mô hình địa hình số ( Xây dựng mô hình, hiệu chỉnh, lật cạnh ...)

- Hiện thị mô hình 3D

- Trợ giúp biên tập bản đồ địa hình

- Vẽ đường đồng mức

- Vẽ tuyến trên mặt bằng.Vẽ trắc dọc và trắc ngang tự nhiên của địa hình số

- Rải taluy

- Biên vẽ bản đồ

- Kết xuất trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và toạ độ điểm mia cho các phần mềm:

- Thuật toán xây dựng mô hình địa hình số lưới tam giác cực nhanh và chính xác cho phép mô tả các đứt gãy địa hình, lỗ thủng và đường bao.

- Khả năng biên tập địa hình bằng cách thêm-bỏ đường đứt gãy, lật cạnh tam giác...

- Tra cứu độ cao, độ dốc, vẽ mặt cắt địa hình

- Vẽ đường đồng mức, thuật toán làm trơn thông minh, tự động đánh nhãn đường đồng mức.

- Mô hình địa hình số có thể được sử dụng trực tiếp trong các phần mềm quy hoạch và thiết kế hạ tầng của Hài Hòa.

- Thuật toán thu-phóng và bắt điểm thông minh cho phép số hoá các bản đồ quét ảnh nhanh chóng và chính xác.

- Thư viện ký hiệu điểm, đường, vùng, địa danh theo quy định của Tổng cục địa chính, có thể chèn và thay đổi nhanh chóng bằng "kéo-thả"

- Phân mảnh bản đồ tự động và bằng tay dễ dàng, quản lý in ấn thuận tiện

- Mô phỏng 3 chiều và tô mầu theo độ cao .

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.